آموزش زبان انگلیسی با فیلم The Pursuit of Happyness​

آموزش زبان انگلیسی با فیلم The Pursuit of Happyness

آموزش زبان انگلیسی با فیلم The Pursuit of Happyness آموزش زبان انگلیسی از طریق فیلم سینمایی The Pursuit of Happyness با روشی جذاب و کاربردی در کلیپ آموزش زبان انگلیسی از طریق فیلم The Pursuit of Happyness در زمانی کوتاه معنی کلمات و تلفظشون به علاوه چندین نکته گرامری رو بررسی می کنیم.مطالب آموزشی بسیار …

آموزش زبان انگلیسی با فیلم The Pursuit of Happyness ادامه »